Ubuntu:Jaunty pl

From

Jump to: navigation, search

Ubuntuguide przetłumaczone na język polski przez Google

Jeżeli tylko część strony została przetłumaczona, kliknij przycisk Odśwież (Refresh), aby go przetłumaczyć więcej.


Image:Ubuntuguide_logo.png

Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)

Jak widać, niniejszy poradnik nie jest jeszcze przetłumaczony w całości. Proszę o pomoc w tłumaczeniu. W tym celu należy się zarejestrować .

Wprowadzenie

O Jaunty

 • Ubuntu 9.04 został wydany 23 Kwietnia 2009.
 • Nazwa kodowa systemu to Jaunty Jackalope, a jego poprzednikiem jest Intrepid Ibex (8.10) (Intrepid+1).
 • Jaunty Jackalope nie posiada LTS (Long Term Support - długoterminowe wsparcie). Będzie wspierany do października 2010.

Contents


Jak sprawdzić jakiej używasz wersji Ubuntu?

Użyj tego polecenia:

lsb_release -a

Jak sprawdzić jakiej używasz wersji jądra Ubuntu?

uname -r

Nowsze wersje Ubuntu

 • Nowe wersje Ubuntu pojawiają się co sześć miesięcy - w kwietniu i październiku.
 • Następcą Jaunty będzie Karmic Koala (9.10), której wydanie planowane jest na październik 2009. Nie będzie to wersja LTS.
 • (10.04 LTS) planowana na kwiecień 2010 będzie kolejną wersją LTS (z długoterminowym wsparciem).

Strasze wersje Ubuntu

Uwagi ogólne

 • Ubuntuguide jest nieoficjalnym poradnikiem i nie jest związany z Canonical Ltd.
 • Ubuntu umożliwia obsługę za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika (GUI) lub w trybie tekstowym (CLI). W Ubuntu tryb tekstowy nazywany jest Terminalem (Programy -> Akcesoria -> Terminal).
Tekst w szarym kropkowanym należy wpisywać w Terminalu.
 • Wiele zmian w systemie dokonać można jedynie posiadając uprawnienia Administratora. Polecenie 'sudo' daje Użytkownikowi takie uprawnienia (np. podczas instalacji programów, czy wprowadzaniu zmian w systemie). Przykład:
sudo bash
 • 'gksudo', czyli graficzny odpowiednik 'sudo' powinno być używane do otwarcia aplikacji w trybie graficznym. Przykład:
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Polecenie "man" służy do wyświetlania pomocy danego polecenia. Na przykład, "man sudo" wyświetla informacje o stosowaniu polecenia "sudo":
man sudo
 • Podczas gdy "apt-get" i "aptitude" są szybkimi sposobami by zainstalować program/paczkę, możesz użyć również Menedżera pakietów Synaptic, które posiada GUI. Większość (ale nie wszystkie) programy dostępne przez apt-get można zainstalowac również przez Menedżer pakietów Synaptic. Kiedy w tym poradniku zobaczysz
sudo apt-get install pakiet

możesz zamiast tego użyć Synaptica i zainstalować pakiet za jego pośrednictwem.

 • Słowo "Programy" oznacza menu w lewym górnym rogu (ew. w lewym dolnym), odpowiednik przycisku Start w Microsoft Windows.
 • Jeśli używasz wersji 64-bitowej zamiast "i386" wpisuj "amd64".


Instalacja Ubuntu

Wymagania sprzętowe

Ubuntu Jaunty Jackalope do uruchomienia wymaga zaledwie 384 MB pamięci RAM. (Graficzny instalator potrzebuje minimum 256 MB pamięci, przy czym tekstowy zaledwie 192.) Netbooki spełniają wymagania sprzętowe.

Instalacja wymaga 3-4 GB miejsca na dysku twardym, a komfortową pracę zapewnia 8-10 GB.

Jeśli posiadasz starszy komputer, z mniejszą ilością pamięci, dobrym rozwiązanie może być Xubuntu (256 MB do 512 MB RAM), PuppyLinux lub DSL (poniżej 256 MB RAM).

Instalacja na "czysto"

Pobierz najnowszy obraz ISO z Ubuntu 9.04. Zobacz ten poradnik aby dowiedzieć się jak nagrać obraz ISO na CD.

Zainstaluj system z nagranej płyty.

Instalacja Ubuntu obok Windowsa

Wszystkie informacje znajdziesz w tym poradniku.

Zmiana ustawień Gruba

Grub to narzędzie kontrolujące, który system operacyjny ma się uruchamiać domyślnie oraz pozwalające na zmianę innych ustawień uruchamiania. Możesz mienić ustawienia Gruba przy użyciu Menedżera uruchamiania:

System -> Administracja -> Menedżer uruchamiania

Jeśli Menedżer uruchamiania nie jest zainstalowany możesz to zrobić wpisując:

sudo apt-get install startupmanager
Wskazówka: Możesz również edytować ustawienia Gruba ręcznie w trybie tekstowym.

Aktualizacja Intrepid do Jaunty

Jeżeli używasz starszej wersji Ubuntu, możesz ją zaktualizować do wersji Jaunty.

 • Aktualizacji można dokonać przy użyciu Synaptica używając opcji "Zaznacz wszystko do aktualizacji".
 • Można również użyć Menedżera Aktualizacji (wszystkie edycje):
sudo apt-get install update-manager
sudo update-manager -d
 • Albo poprzez:
sudo apt-get dist-upgrade

Zrzuty ekranu z aktualizacji dostępne są pod tym adresem (w języku angielskim).

Dodawanie nowych Repozytoriów

Pakiety oprogramowania są za darmo dostępne do pobrania z Repozytoriów. Niektóre z nich są oficjalne i stale monitorowanie przez twórców Kubuntu/Ubuntu, podczas gdy inne są niezależne, bez rygorystycznej kontroli (powinny więc być używane z rozwagą). Dodatkowe informacje dostępne są tutaj.

Typy repozytoriów

 • Są cztery rodzaje pakietów oprogramowania dla Ubuntu:
 • główne (ang. main) - Wspierane przez Canonical.
 • ograniczone (ang. restricted) - Oprogramowanie nie podlegające licencji GPL, ale wspierane przez Canonical.
 • wolne (ang. universe) - Oprogramowanie podlegające GPL (lub podobnej licencji) i wspierane przez użytkowników.
 • niewolne (ang. multiverse) - Oprogramowanie nie podlegające GPL (lub podobnej licencji), ale wspierane przez użytkowników.
 • Można również wyróżnić te dodatkowe typy repozytoriów:
 • jaunty-updates - Aktualizacje oficjalnych pakietów.
 • jaunty-backports - Oprogramowanie pochodzące z następcy Jaunty (Karmic), które zostały przystosowane do pracy na Jaunty Jackalope.
 • jaunty-proposed - Proponowane aktualizacje i zmiany.

Repozytoria osób trzecich (third party repositories)

Twórcy oprogramowania często posiadają własne repozytoria, z których można pobierać ich aplikacje (jeśli odpowiednie repozytorium znajduje się na Twojej liście). Wiele z nich nigdy nie były sprawdzane przez Linuksową Społeczność i korzystanie z tych repozytoriów może być niebezpieczne dla Twojego komputera (trojany, backdoory, czy inne złośliwe oprogramowanie). Jeśli dane repozytorium nie jest zatwierdzone przez Linuksową Społeczność, upewnij się, że zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństwa, zanim dodasz je do swojej listy.

Dodawanie repozytoriów przy użyciu Menedżera pakietów Synaptic

Ta metoda jest zalecana.

 • System -> Administracja -> Menedżer pakietów Synaptic -> Ustawienia -> Repozytoria.
 • Tutaj możesz dodawać repozytoria zalecane przez Społeczność oraz repozytoria pochodzące od osób trzecich.
 • Aby dodać repozytorium osób trzecich wybierz Dodaj -> wprowadź adres repozytorim. Będzie on wyglądał mniej więcej tak:
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
 • Przykład: Ady dodać repozytorium Medibuntu, wpisz:
deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free
 • Pobierz klucz repozytorium do folderu.
 • Przykład: Klucz Medibuntu pobrać można z
http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg
 • Następnie dodaj klucz:
System -> Administracja -> Menedżer pakietów Synaptic -> Ustawienia -> Repozytoria -> Uwierzytelnianie -> Zaimportuj plik klucza...
 • Odśwież listę pakietów:
Synaptic -> Odśwież

Ręczne dodawanie repozytoriów

 • Robisz to na własne ryzyko. Modyfikując plik systemowy sources.list musisz byś świadomy ryzyka. Może to uszkodzić Twój system. Więcej dowiesz się tutaj.
 • Tworzenie kopii zapasowej istniejącej listy źródeł.
sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup

Wskazówka:: sudo - uruchomienie z uprawnieniami root'a. cp = kopiowanie. -p = zastąpienie pliku, jaśli takowy już istnieje.

 • Edycja listy źródeł:
sudo nano /etc/apt/sources.list
lub z użyciem edytora graficznego:
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Wskazówka: Aby użyć lokalnego mirror'a możesz dodać "xx." przed archive.ubuntu.com, gdzie xx = kod Twojego kraju.
Przykłdd: deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty main restricted universe multiverse wskazuje na repozytorium Wielkiej Brytanii (gb). (od tłum. polskie będzie pewnie "xx"
 • Oto przykłąd sources.list. Pod koniec znajdują się repozytoria Medibuntu i Google:
#deb cdrom:[Ubuntu 8.10 _Jaunty Jackalope_ - Release i386 (20081029.1)]/ jaunty main restricted
# Zobacz http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes jak zaktualizować
# nowszą wersję dystrybujcji.

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted

## Uaktualnienia naprawiające błędy wersji finalnej
## dystrybucji.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted

## Oprogramowanie z tych repozytoriów NIE JEST WSPIERANE przez Grupę
## Ubuntu. Należy również pamiętać, że oprogramowanie to NIE BĘDZIE
## sprawdzane przez twórców pod kątem bezpieczeństwa.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe

## Oprogramowanie z tych repozytoriów NIE JEST WSPIERANE przez Grupę
## Ubuntu i może nie posiadać licencji GPL. Należy również pamiętać, 
## że oprogramowanie NIE BĘDZIE sprawdzane przez twórców pod kątem 
## zabezpieczeń.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse

## Poniższe dwie linijki zawierają 'backporty'.
## Oprogramowanie mogło nie być testowane.
## Mogło nie być sprawdzane pod kątem zabezpieczeń.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse

## Oprogramowanie od 'partnerów' Canonical.
## Oprogramowanie to nie jest częścią Ubuntu.
deb http://archive.canonical.com/ubuntu jaunty partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu jaunty partner

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse

## Medibuntu - Ubuntu 8.10 "jaunty jackalope"
deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free
deb-src http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free

## Repozytoria Google
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free

 • Odświeżenie listy pakietów:
sudo apt-get update

Dodawanie kluczy repozytoriów

 • Pobieranie kluczy gpg dla repozytoriów i automatyczne:
 • Przykład: Uzyskanie i dodanie klucza Medibuntu:
wget --quiet http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O - | sudo apt-key add -
 • Przykład: Uzyskanie i dodanie klucza Google:
wget --quiet https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub -O - | sudo apt-key add -

Wskazówka: wget - zwraca plik z lokalizacją. --quiet = brak pliku wyjściowego. -O = wprowadzenie pliku do Terminala.

Instalacja i aktualizacja pakietów

Podstawy Apt i pakietów

Większość nowych użytkowników użyje Menedżera pakietów Synaptic do instalacji pakietów. Poniższe instrukcje służą do instalacji pakietów z użyciem Terminala:

Aplikacje -> Akcesoria -> Terminal
 • Instalacja pakietów:
sudo apt-get install nazwapakietu
 • Przykład:
sudo apt-get install mpd sbackup
 • Usuwanie pakietów:
sudo apt-get remove nazwapakietu
 • Usuwanie wszystkich zależności(?):
sudo apt-get autoremove
 • Przykład:
sudo apt-get remove mpd sbackup
 • Szukanie pakietów:
apt-cache search 
 • Przykład:
apt-cache search Music MP3
apt-cache search "Text Editor"
sudo apt-get update
 • Aktualizacja pakietów:
sudo apt-get upgrade
 • Aktualizacja dystrybucji (np. z Intrepid do Jaunty):
sudo apt-get dist-upgrade

Instalacja pakietów .deb

Obsługa archiwów (Tar/GZip) i (Tar/Bzip2)

Instalowanie pakietów ze źródła

Tworzenie pakietów .deb z pliku źródłowego

Aptitude

Menedżer pakietów Synaptic

Dodaj/usuń programy

Aktualizacje ręczne

Aktualizacje automatyczne

Aplikacje dodatkowe

Aplikacja Eye Candy

Zasoby Gnome Eye-Candy

Metacity

Compiz Fusion

Fusion Icon

Rotacja Kostki Compiz

Emerald

Tapety Ubuntu

Zmiana ekranu ładowania USplash

Google Desktop

Aplikacje à la Dock

Avant Window Navigator

Cairo Dock

wbar

wbarconf

Wirtualizacja

VirtualBox

Xen

VMWare

Błędy klawiatury w VMware

Crossover dla Linux

Wine

Internet Explorer 6

Translator Cedega

Mono

Moonlight

Netflix pod Moonlight

Programy edukacyjne

Google Earth

Usuwanie problemów

Usuwanie Google Earth

Programy własnościowe

Opcjonalne dodatki

Gry

Vdrift

Nexuiz

UrbanTerror

Spring

PlaneShift

PrBoom

Wing Commander Privateer

Programty graficzne

Kino

Cinelerra

KdenLive

Dia

Kivio

GIMP

Inkscape Vector Illustrator

recordMyDesktop

Istanbul

Wink

Digikam

Google Picasa

Camorama

Aplikacje internetowe

Przeglądarki internetowe

Mozilla Firefox

Dodatki do Firefoksa
Rozszerzenie Adblock
Rozszerzenie Noscript
Rozszerzenie User Agent Switcher
Rozszerzenie Video Download Helper
Rozszerzenie Unplug
Wtyczka Adobe Acrobat Reader
Wtyczka Adobe Flash Player
Wtyczka Gnash
Wtyczka JRE
Wtyczka Kaffeine
Wtyczka MPlayer
Wtyczka Helix
Rozszerzenie FireFTP
Widgety do Firefoksa

IceCat

SeaMonkey

IceApe

Opera

Menedżery pobierania

Downloader for X

Klienty e-poczty

Evolution

Evolution i PGP

KMail

Thunderbird

Enigmail
Ikona Nowej Wiadomości dla Thunderbird

Prezentery wiadomości

Akregator

RSSOwl

Komunikatory

Pidgin

Kopete

Style Kopete
GoogleTalk na Kopete

Konversation

aMSN

Emesene

Wideorozmowy i VOIP

Ekiga

Skype

Instalacja Skype w systemie 64-bitowym

Wengophone

Gizmo5

System Asterisk VOIP PBX

Kiax

Klienty FTP

Filezilla

Transfer danych / P2P

Transmission

KTorrent

Azureus

QTorrent

Apollon

MLDonkey

MLDonkey GUI frontend

Prywatność

PGP

Seahorse

Tor

Tor GUI

Aplikacje multimedialne

CD i DVD

Odtwarzanie DVD

K9copy

dvd::rip

DVD Fab

Handbrake

Konwersja audio/wideo FFMPEG

FFMPEG GUI
Łączenie plików wideo

Zapis i przesyłanie plików flash

Konwersja flash na mp3

DVD Author

QDVDAuthor

Gnomebaker

K3b

Ripper X

Asunder

Audex

EasyTag

Odtwarzacze muzyczne

Rhythmbox

Amarok

Motywy Amarok

Audacious

Odtwarzacz muzyczny Banshee

Odtwarzacz i menedżer muzyczny Exailer

Odtwarzacz muzyczny Songbird

Odtwarzacze muzyczne i filmowe

Odtwarzacz MPlayer

SMPlayer
Zapis wideo na dysk

Odtwarzacz VLC

Odtwarzanie VCD na VLC

Odtwarzacz Xine-UI

Odtwarzacz wideo Kaffeine

Odtwarzacz RealPlayer 11

Telewizja internetowa

Miro Player

Myth TV

Telewizja internetowa Sopcast

Zattoo

Centra multimedialne i PVR (Personal Video Recorder)

MythTV

Mythbuntu

XBMC

Boxee

Elisa

LinuxMCE

Serwery multimedialne

Serwer multimedialny MPD

Serwer dźwiękowy MIDI TiMidity++

Kodeki

SOX

Radio Internetowe

Last FM

Inretnetowe radio Shoutcast

Klient audycji radiowych StreamTuner

Nagrywanie programów BBC

Oprogramowanie domowe

Kompletne systemy

Linux MCE (Media Center Edition)

Domowe zabazpieczenia

System nadrozujący Zoneminder

Myth Zoneminder

Aplikacje biurowe

Pakiety biurowe

Open Office

Dokumenty Open Word 2007 w Open Office

KOffice

AbiWord

Zarządzanie informacjami osobistymi

Kontact

Mozilla Sunbird

Notatnik BasKet

Planner

Time Tracker

Oprogramowanie finansowe

GnuCash

KMyMoney

Moneydance

SQL-Ledger

sudo apt-get install sql-ledger

WebERP

Phreebooks

Quasar

Groupware

Serwery Groupware

Kolab
Pakiet Kolab Debian
Citadel
eGroupware
Open-Xchange
OpenGroupware
Zarafa
Zimbra
Serwer SugarCRM

Kilenty Groupware (praca zespołowa)

Kontact zarządzanie informacjami osobistymi
KDE Groupware Wizard
Yahoo!zimbra Desktop na Ubuntu 8.04
Klient internetowy Oracle Calendar

Oprogramowanie Wiki

MediaWiki

Twiki

TiddlyWiki

Development

Edytor stron internetowych Kompozer

Quanta Plus

Netbeans IDE

Edytor dla programistów BlueFish

Publikacja w internecie

Drupal

Joomla

Scribus

Plone

Aplikacje naukowe

Aplikacje zdrowotne

WorldVistA

Obliczenia matematyczne

Octave

Freemat

Programy Amateur Radio

Narzedzia

Archiwizacja

BChunk

HJSplit dzielenie plików

Rar

Unrar

7-Zip

Zarządzanie twardym dyskiem

KDiskFree

Zarzączanie zegarem

Wygaszacze ekranu

Zarządzanie partycjami

Menedżer partycji GParted

Menedżer partycji QTParted

Monitory sieciowe

KSniffer

KNemo

Netstat

Knetstats
Serwer monitorujący Cacti

Administracja systemem Ubuntu

Automatyzacja zadań

Ekran logowania

Właściwości ekranu logowania

GRUB ustawienia uruchamiania

Domyślne programy

Zamykanie wszystkich procesów

Ustawianie NUM LOCK przy starcie

Kopia zapasowa systemu

Odzyskiwanie systemu

Ustawienia użytkownika

Dodawanie użytkowników

Modyfikacja użtkowników

Usuwanie użytkowników

Zmiana grupy użytkownika

Timekpr

Filtrowanie zawartości

Zarządzanie Menu

Szyfrowanie zawartości folderu

Drukarki

Dodawanie drukarki

Używanie interfejsu CUPS

Tworzenie symlink z pliku do innej lokalizacji

Przydzielanie hasła root'a

Uprawnienia root'a bez hasła

Używanie Menedżera Plików jako root

Ręczne montowanie i demontowanie dysków

Kompatybilość z Windowsem

Montowanie partycji NTFS (Z zapisem/odczytem)

Montowanie partycji FAT32

Synchronizacja zegara

Hardware

CPU

Karty graficzne

Instalacja najnowszych sterowników Nvidia/ATI

Naprawa problemu z rozdzielczością w Intel 91

Mogotanie ekranu

Zmiana xserver-xorg

xorg.conf

xorg.conf dla nvidia

Instalacja sterowników graficznych ATI i nVidia

Sterowniki nVidia

Sterowniki ATI

Monitory i ekrany

Wyłączanie oszczędzania energii

Konfiguracja podwójnego monitora z nVidia

Dyski twarde i pamięć USB

Sterowniki optyczne

Drukarki i skanery

Drukarki Brother

Dźwięk

Pulse Audio

Airport Express

Airport Express z Pulse Audio

GSTransmit

raop-client

Airfoil

Mysz

Aktywacja side-mouse-buttons w FireFoksie

Touchpad

Obsługa bazprzewodowa

LIRC (obsługa przez podczerwień)

Bluetooth

WiiMote

USB

Karty połączeń bezprzewodowych

Karty Atheros

Atheros AR242x

3G

he220r1

Karty EVDO

Sprint

Aparaty cyfrowe

Kamery internetowe

EasyCam

iSight

Luvcview (podgląd z kamer USB)

Netbooki

Acer Aspire One

Palm

Inne

Urządzenia mobilne

GPS

Połączenia

Menedżer Połączeń

Wicd Menedżer Połączeń

Transfer danych

NFS

Samba przesyłanie plików

Rozpoznawanie urządzeń Win98

Integracja z siecią Mac OS X

Sieć Lokana

Modemy / Dial-up

Sieć bezprzewodowa

Menedżer Połączeń

Ręczna kontiguracja z użyciem Terminala

Dostęp bezprzewodowy

SSH

Łączenie z serwerem SSH
Z Terminala
Przesyłanie portów przez SSH
PuTTY
Łączenie z użyciem SSH Agent
Tworzenie serwera SSH
Ograniczanie użytkowników
Autoryzacja publicznych kluczy OpenSSH

VNC

Serwer Krfb VNC
Jak używać Krfb z SSH bezpieczbym tunelowaniem
Serwer X11VNC
Używanie VNC z SSH
Klient Krdc VNC
Używanie klienta Krdc VNC z SSH
XVNC4Viewer klient VNC

FreeNX

Serwer FreeNX
Klient FreeNX

XDMCP

Telnet

VPN

OpenVPN

LTSP

iTALC

Programy społecznościowe

DimDim

WebHuddle

Zabezpieczenia

Firewall

Firestarter

Guarddog

Prosty Firewall

Gufw

Antywirus

ClamAV

Anty-spam

Spam Assasin

Zwalczanie Rootkit'ów

Chkrootkit

Rootkit Hunter

Wzmocnianie zabezpieczeń

Nmap

Nmap GUI

Nessus

AppArmor

Dezaktywacja AppArmor

SELinux

Serwery

Instalacja serwera LAMP

Pozostałe serwery

serwer OpenSSH

Postfix (serwer poczty)

Bind9 (serwer DNS)

Apache Tomcat (serwer Java)

Monitor maszyn wirtualnych Xen

Serwer drukowania

Serwer Apache2 ze wparciem PHP i Perl

Zarządzanie ruchem sieciowym

Nagios

Dodawanie pulpitu Ubuntu do serwera

Oprogramowanie Internet Cafe

OutKafe

OpenKiosk

CafePilot

Profrsjonalne Firewall'e

IPCop

SmoothWall

Endian

Triki i Wskazówki

Polecenie Uruchom

Wyłącznie Hot Keys

Uruchamianie Ubuntu LiveCD z pendrive'a

Asystent dysku uruchomieniowego USB

Tworzenie LiveCD na USB

Przypisywanie domyślnych programów

Robienie zrzutów ekranu

Pulpit KDE na Ubuntu

Zamykanie procesów

Oglądanie ukrytych plików

Alien

Komunikaty o błędach

Błąd uprawnień podczas startu

Błędy CD-ROM

Licencje

Licencja GPL

Licencja LGPL

Licencje własnościowe

Prośby

Tu proszę wpisywać Wasze prośby
Już wszystko jest po polsku. Usuńcie przekreślenie, to będę tłumaczył dalej.

Personal tools
Sponsor