Ubuntu:Gutsy pl/ZdalnyDostęp

From

Jump to: navigation, search

Contents

Udostępnianie zasobów

Jak zmienić opis komputera

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tą linię
...
 server string = %h server (Samba, Ubuntu)
...
 • Zastąp ją następującą linią
 server string = new_computer_descriptions
 • Zapisz i zrestartuj serwer Samby
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Jak zmienić domenę komputera

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Znajdź tę linię:
...
 workgroup = MSHOME
...
 • Zastąp znalezioną linię poniższą:
 workgroup = new_domain_or_workgroup
 • Zapisz plik
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Jak ustawić nazwę hosta na lokalnej maszynie z dynamicznym IP używając darmowego serwisu DynDNS

sudo apt-get install ipcheck
gksudo gedit /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update
 • Wklej poniższe linie do pliku, zamień "myusername" i "mypassword" na odpowiednio nazwę użytkownika i hasło.
 #!/bin/sh

 USERNAME=myusername
 PASSWORD=mypassword
 HOSTNAME=myhostname.dyndns.org

 cd /root/
 if [ -f /root/ipcheck.dat ]; then
 ipcheck -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
 else
 ipcheck --makedat -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
 fi
 • Zapisz plik
sudo chmod 700 /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update
sudo sh /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update

Jak w łatwy sposób udostępniać foldery

Prawy przycisk mysza na folderze -> Udostępnij folder
Udostępnij folder -> Udostępnij z: Wybierz "SMB"
Preferencje udostępniania -> Nazwa: Ustal nazwę udostępniania

Jak przeglądać komputery sieciowe

e.g. Połączenie sieciowe musi być poprawnie skonfigurowane.
 • Miejsca -> Serwery sieciowe

Jak udostępnić folder sieciowy bez montowania

e.g. Załóż połączenie sieciowe posiadające właściwą konfigurację
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa udostępnionego folderu: linux
 • Naciśnij 'Alt+F2' i wpisz:
smb://192.168.0.1/linux

Jak ręcznie zamontować/odmontować folder sieciowy, pozwalający wszystkim użytkownikom na odczyt

e.g. Utwórz połączenie sieciowe o poprawnej konfiguracji
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa komputera sieciowego: myusername
Hasło komputera sieciowego: mypassword
Nazwa udostępnionego folderu: linux
Lokalny folder montowania: /media/sharename
 • Aby zamontować folder sieciowy:
sudo mkdir /media/sharename
sudo mount //192.168.0.1/linux /media/sharename/ -o username=myusername,password=mypassword
 • Aby odmontować folder sieciowy:
sudo umount /media/sharename/

Jak ręcznie zamontować/odmontować folder sieciowy, pozwalający wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

e.g. Utwórz połączenie sieciowe o poprawnej konfiguracji
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa komputera sieciowego: myusername
Hasło komputera sieciowego: mypassword
Nazwa udostępnionego folderu: linux
Lokalny folder montowania: /media/sharename
 • Aby zamontować folder sieciowy:
sudo mkdir /media/sharename
sudo mount //192.168.0.1/linux /media/sharename/ -o username=myusername,password=mypassword,dmask=777,fmask=777
 • Aby odmontować folder sieciowy:
sudo umount /media/sharename/

Jak zamontować foldery sieciowe boot-up, pozwalając użytkownikom na odczyt

e.g. Utwórz połączenie sieciowe o poprawnej konfiguracji
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa komputera sieciowego: myusername
Hasło komputera sieciowego: mypassword
Nazwa udostępnionego folderu: linux
Lokalny folder montowania: /media/sharename
sudo mkdir /media/sharename
gksudo gedit /root/.smbcredentials
 • Wklej poniższe linie do pliku:
username=myusername
password=mypassword 
 • Zapisz plik
sudo chmod 700 /root/.smbcredentials
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj poniższą linię na końcu plików:
//192.168.0.1/linux  /media/sharename smbfs credentials=/root/.smbcredentials  0  0
 • Zapisz plik

Jak zamontować foldery sieciowe boot-up, pozwalając użytkownikom na odczyt

e.g. Utwórz połączenie sieciowe o poprawnej konfiguracji
IP komputera sieciowego: 192.168.0.1
Nazwa komputera sieciowego: myusername
Hasło komputera sieciowego: mypassword
Nazwa udostępnionego folderu: linux
Lokalny folder montowania: /media/sharename
sudo mkdir /media/sharename
gksudo gedit /root/.smbcredentials
 • Wklej poniższe linie do pliku:
username=myusername
password=mypassword
 • Zapisz plik
sudo chmod 700 /root/.smbcredentials
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj poniższe linie na końcu pliku
//192.168.0.1/linux  /media/sharename smbfs credentials=/root/.smbcredentials,dmask=777,fmask=777 0  0
 • Zapisz plik

Jak przygotować ipw2200 i wpa do pracy

Jak przygotować ipw3945 i wep/wpa do pracy

 • Zainstaluj ręcznie ze źródeł:
Zobacz daemon source i Intel ipw3945 project page.

lub

 • Zainstaluj deamona (polecane dla nowych użytkoników):
sudo apt-get install linux-restricted-modules-generic
Uruchom ponownie komputer, powinneś uż mieć połączenie sieciowe.

Jak skonfigurować i wystartować tunele PPTP (VPN)

 • Instaluj ręcznie
wget -c http://linux.edu.lv/uploads/content/pptp.tar.gz
tar zxvf pptp.tar.gz
cd ./pptp/
sudo sh ./pptp/install
cd ..
 • Konfiguruj klienta PPTP
gksudo gedit /usr/share/applications/pptpconfig.desktop
 • Wpisz poniższe do utworzonego pliku
[Desktop Entry]
Name=PPTP Client
Comment=Configure and start PPTP tunnels (VPN)
Categories=Application;Network
Encoding=UTF-8
Exec=gksudo pptpconfig
Icon=gnome-remote-desktop.png
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
 • Zapisz plik
 • Włącz klienta poprzez Aplikacje -> Internet -> PPTP Client

Jak konfigurować Ubuntu/Kubuntu z WPA używając Menadzera sieciowego

 • Dla Ubuntu:
sudo apt-get install network-manager-gnome
 • Dla Kubuntu (zainstalowany musi być knetworkmanager):
sudo apt-get install network-manager-kde

Wyloguj się/Uruchom ponownie komputer

Użytkownicy Ubuntu powinni widzieć aplet Menadzera sieciowego w obszarze powiadomień GNOME. Użytkownicy Kubuntu muszą prawdopodobnie uruchomić knetworkmanager przed ujrzeniem Menadzera w obszarze powiadomień.

Jeśli zamiast tego masz wiadomość: "The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot continue.", wtedy:

sudo gtk-update-icon-cache -f /usr/share/icons/hicolor

Kiedy Network-Manager jest już zainstalowany, kliknij na jego ikonie która powinna znajdować się w obszarze powiadamiania (domyślnie w prawym górnym rogu pulpitu).

Choose your network, then enter your passphrase. Type a password for the keyring, and you're set.

Jeżeli nie widzisz sieci, kliknij "Create New Wireless Network...", wprowadź essid/nazwa sieci, nastepnie wybierz "WPA Personal" dla zabezpieczenia sieci.

Jak tworzyć klucze GPG z Seahorse i Evolution

apt-get install seahorse
 • Aplikacje > Akcesoria > Passwords and Encryption Keys
 • Key > Create New Key
 • Wybierz "PGP Key".
 • Poczekaj do końca procesu generowania klucza.
 • Musisz kliknąc prawym przyciskiem myszy na klucz aby wyeksportować lub opublikować klucz.


Zdalny dostęp

Dostęp zdalny przez XDMCP

Co jest XDMCP?

Środowisko graficzne GNOME umożliwia obsługę kilku różnych użytkowników jednocześnie. Niestety vncviewer może tylko kierować zdalnie aktualnie zalogowanym użytkownikiem, XDMCP pozwala połączyć się i kierować różnymi użytkownikami jednocześnie, każdy użytkownik będzie miał swoją sesję. Więc kiedy masz dobry komputer z Ubuntu, inni użytkownicy ze słabszymi komputerami mogą wykonywać bardziej złożone i pamięciożerne operacje zdalnie, na twoim komputerze.

Jak włączyć cechy XDMCP
 • Aby włączyć cechy XDMCP, kliknij w menu na:
System -> Administracja -> Okno logowania 
 • W oknie wybierz:
Zakładka Zdalny -> Styl: Taki sam jak lokalny -> Zamknij okno -> Uruchom ponownie komputer
Jak zalogować się z innego PC używającego Ubuntu
1. Uruchom ponownie komputer i zatrzymaj się na ekranie logowania
2. Kliknij na Opcje w lewym dolnym rogu ekranu
3. Wybierz "Zdalne logowanie przez XDMCP"
4. W oknie dialogowym, wpisz nazwę hosta i IP komputera, z którym chcesz się połączyć

Zdalne dzielenie/dyplikowanie pulpitu przez VNC

Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)
Uwaga! Zdalny pulpit powienien pracowac tylko, gdy jest w sesji logowania GNOME
 • System -> Preferencje -> Zdalny pulpit
 • Ustawienia zdalnego pulpitu
Udostępnianie ->
Zezwolenie innym użytkownikom na podgląd pulpitu (Zaznaczone)
Zezwolenie innym użytkownikom na kontrolę pulpitu (Zaznaczone)
Bezpieczeństwo ->
Pytanie o potwierdzenie (Nie zaznaczone)
Wymagane podanie poniższego hasła: (Zaznaczone)
Hasło: Podaj swoje hasło
Jak połączyć się ze zdalnym pulpitem Ubuntu
takie jak: Sprawdź czy zdalny komputer ma skonfigurowany zdalny pulpit
Zobacz #Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)
Zdalna maszyna Ubuntu: 192.168.0.1
vncviewer -fullscreen 192.168.0.1:0
 • Aby wyjść z vncviewer

Naciśnij 'F8' -> Quit viewer

Jak połączyć się ze zdalnym pulpitem Ubuntu przez komputer z Windowsem
Poprawnie skonfiguruj zdalny pulpit Ubuntu
Przeczytaj #Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)
Zdalna maszyna z Ubuntu: 192.168.0.1
 • Jeśli posiadasz router pamiętaj, aby otworzyć odpowiedni port. Domyślnie jest to 5900.
 • Otwórz wybranego przez siebie klienta VNC i ustal połączenie w taki sposób <LINUX BOX IP><:numer pulpitu>|<::PORT>
Na przykład: 192.168.1.2:0 lub 192.168.1.2::5900 aby połączyć się z pulpitem 0, aby połączyć się w pulpitem 1 użyj 192.168.1.2:1 lub 192.168.1.2::5901 i tak dalej.
Jak połączyć się ze zdalnym pulpitem Ubuntu przez komputer z OSX
Skonfiguruj poprawnie Zdalny pulpit Ubuntu
Przeczytaj #Jak skonfigurować zdalny pulpit (niebezpieczne)
Zdalna maszyna Ubuntu: 192.168.0.1
 • Jeśli masz router, pamiętaj, aby ustawić odpowiedny port, domyślnie jest to 5900
 • Pobierz ChickenOfTheVNC: stąd
 • Otwórz ChickenOfTheVNC i ustaw host (adres IP zdalnej maszyny), oraz numer (0 jest domyslne, domyślnym portem zaś jest 5900) i hasło.
Na przykład: Host: 192.168.0.1, Numer 0, Hasło: xzxzxz
Personal tools