Ubuntu:Feisty pl/NagrywaniePlytCD/DVD

From

Jump to: navigation, search

Contents

Nagrywanie płyt CD/DVD

Jak nagrać CD-RW/DVD-RW

Napęd CD/DVD musi znajdować się w /media/cdrom
sudo umount /dev/cdrom
cdrecord dev=/dev/cdrom blank=fast

Jak zapisać pliki/foldery na płycie CD/DVD

Miejsca -> Asystent CD/DVD
  • Przeciągnij pliki/foldery do okna asystenta
Menu pliku -> Napisz na płycie... -> Zapisz

Jak zapisać obraz płyty (ISO) na płycie CD/DVD

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku (ISO) -> Zapisz na dysku... -> Zapisz

Jak skopiować płytę CD/DVD

Jak stworzyć obraz płyty (ISO) z płyty CD/DVD

Napęd CD/DVD musi znajdować się w /media/cdrom
sudo umount /dev/cdrom
dd if=/dev/cdrom of=file.iso bs=1024

Jak stworzyć obraz płyty (ISO) z folderów

mkisofs -r -o file.iso /location_of_folder/

Jak wygenerować sumę kontrolną z pliku .iso

md5sum file.iso > file.iso.md5

Jak wygenerować sumę kontrolną z pliku

Pliki file.iso i file.iso.md5 muszą być w tym samym folderze.
md5sum -c file.iso.md5

Jak zamontować/odmontować obraz (ISO) bez nagrywania

sudo mkdir /media/iso
sudo modprobe loop
sudo mount file.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop
  • Odmontuj plik z obrazem .iso
sudo umount /media/iso/

Jak ustawiać/zmieniac prędkość nagrywania w programie nagrywającym CD/DVD

  • Przeczytaj #Uwagi ogólne
  • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
  • Edytor konfiguracji
/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> default_speed (set/change the burn speed)

Jak umożliwić korektę nagrywania przez CD/DVD Burner

  • Przeczytaj #Uwagi ogólne
  • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Edytor konfiguracji
  • Edytor konfiguracji
/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> burnproof (Checked)
Personal tools
Sponsor