Ubuntu:Edgy RO/Networking

From

Jump to: navigation, search

Contents

Reţelistică

Cum se configurează Google Talk

Cum se activează/dezactivează conexiunile la reţea

 • Citeşte #Note Generale
 • System -> Administration -> Networking
 • Network settings
Fişa Connections -> Select "Ethernet connection" -> Activate/Deactivate

Cum se configurează conexinile la reţea

 • Citeşte #Note Generale
 • System -> Administration -> Networking
 • Network settings
Fişa Connections -> Selectează "Ethernet connection" -> Properties
Connection -> Enable this connection (bifat)
Connection Settings -> Configuration: Selectează "DHCP/Static IP address"
Fişa DNS -> DNS Servers -> Add/Delete

Cum se configurează o conexiune dialup

sudo pppconfig
 • Pentru a te conecta
sudo pon provider_name
 • pentru a te deconecta
sudo poff

Cum se configurează o conexiune broadband

sudo pppoeconf

Cum se schimbă numele calculatorului

 • Citeşte #Note Generale
 • System -> Administration -> Networking
 • Network settings
Fişa General -> Host Settings -> Hostname: Introduce-ţi numele dorit 
 • Salvaţi şi închideţi toate aplicaţiile pornite, restartaţi calculatorul

Cum se schimbă descrierea calculatorului

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Găseşte această linie
...
 server string = %h server (Samba, Ubuntu)
...
 • Înlocuieşte-o cu linia următoare
 server string = noua_descriere_a_calculatorului
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

cum se schimbă Domeniul/Workgroup-ul

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Găseşte această linie
...
 workgroup = MSHOME
...
 • Înlocuieşte-o cu linia următoare
 workgroup = new_domain_or_workgroup
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Cum se alocă un Hostname unui sistem care are IP dinamic folosind serviciul gratuit DynDNS

sudo apt-get install ipcheck
sudo gedit /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update
 • Inserează urmatoarele linii în cadrul noului fişier
 #!/bin/sh

 USERNAME=myusername
 PASSWORD=mypassword
 HOSTNAME=myhostname.dyndns.org

 cd /root/
 if [ -f /root/ipcheck.dat ]; then
 ipcheck -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
 else
 ipcheck --makedat -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
 fi
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo chmod 700 /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update
sudo sh /etc/ppp/ip-up.d/dyndns_update

Cum se share-ază foldere mai uşor

Click dreapta pe folder -> Share folder
Shared folder -> Share with: Selectează "SMB"
Share properties -> Name: Specifică numele de share

Cum se vzializează calculatoarele din reţea

Notă : Se presupune că au fost configurate corespunzător conexiunile la reţea
Dacă folderele sau calculatoarele din reţea nu au fost găsite încercaţi accesarea directă a lor
Citeşte #Cum se accesează folderele de pe reţea fără a le monta
 • Places -> Network Servers

Cum se accesează folderele de pe reţea fără a le monta

Notă : Se presupune că au fost configurate corespunzător conexiunile la reţea
IP-ul calculatorului din reţea: 192.168.0.1
Numele folderului la care s-a făcut share: linux
 • Apasă 'Alt+F2' (Run Application...) şi scrie:
smb://192.168.0.1/linux

Cum se montează/demontează folderele de pe reţea manual doar cu drepturi de citire

Notă : Se presupune că au fost configurate corespunzător conexiunile la reţea
IP-ul calculatorului din reţea: 192.168.0.1
Utilizatorul calculatorului din reţea: myusername
Parola utilizatorului: mypassword
Numele folderului de pe calculatorul la distanţă: linux
Directorul unde se va face montarea: /media/sharename
 • Pentru a monta un folder de pe reţea
sudo mkdir /media/sharename
sudo mount //192.168.0.1/linux /media/sharename/ -o username=myusername,password=mypassword
 • Pentru a demonta un folder de pe reţea
sudo umount /media/sharename/

Cum se montează/demontează folderele de pe reţea manual cu drepturi de scriere/citire

Notă : Se presupune că au fost configurate corespunzător conexiunile la reţea
IP-ul calculatorului din reţea: 192.168.0.1
Utilizatorul calculatorului din reţea: myusername
Parola utilizatorului: mypassword
Numele folderului de pe calculatorul la distanţă: linux
Directorul unde se va face montarea: /media/sharename
 • Pentru a monta un folder de pe reţea
sudo mkdir /media/sharename
sudo mount //192.168.0.1/linux /media/sharename/ -o username=myusername,password=mypassword,dmask=777,fmask=777
 • Pentru a demonta un folder de pe reţea
sudo umount /media/sharename/

Cum se montează/demontează folderele de pe reţea automat la pornire doar cu drepturi de citire

Notă : Se presupune că au fost configurate corespunzător conexiunile la reţea
IP-ul calculatorului din reţea: 192.168.0.1
Utilizatorul calculatorului din reţea: myusername
Parola utilizatorului: mypassword
Numele folderului de pe calculatorul la distanţă: linux
Directorul unde se va face montarea: /media/sharename
sudo mkdir /media/sharename
sudo gedit /root/.smbcredentials
 • Inserează urmatoarele linii în cadrul noului fişier
username=myusername
password=mypassword 
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo chmod 700 /root/.smbcredentials
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
sudo gedit /etc/fstab
 • Adaugă următoarea linie conţinutului deja existent
//192.168.0.1/linux  /media/sharename smbfs credentials=/root/.smbcredentials  0  0

Cum se montează/demontează folderele de pe reţea automat la pornire cu drepturi de scriere/citire

Notă : Se presupune că au fost configurate corespunzător conexiunile la reţea
IP-ul calculatorului din reţea: 192.168.0.1
Utilizatorul calculatorului din reţea: myusername
Parola utilizatorului: mypassword
Numele folderului de pe calculatorul la distanţă: linux
Directorul unde se va face montarea: /media/sharename
sudo mkdir /media/sharename
sudo gedit /root/.smbcredentials
 • Inserează urmatoarele linii în cadrul noului fişier
username=myusername
password=mypassword
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo chmod 700 /root/.smbcredentials
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
sudo gedit /etc/fstab
 • Adaugă următoarea linie conţinutului deja existent
//192.168.0.1/linux  /media/sharename smbfs credentials=/root/.smbcredentials,dmask=777,fmask=777 0  0

Cum se poate obţine funţionarea ipw2200 cu wpa

Cum se poate obţine funţionarea RalinkRT2500 cu wpa

Cum se poate obţine funţionarea ipw3945 cu wpa

Vezi sursele daemonului şi Pagina proiectului ipw3945.

Sau

 • Instalaţi daemonul folosind apt (recomandat pentru utilizatorii noi):
sudo apt-get install linux-restricted-modules-generic
Restartaţi sistemul

Cum se configurează şi porneşte un tunel PPTP (VPN)

sau
 • Instalaţi-l manual
wget -c http://linux.edu.lv/uploads/content/pptp.tar.gz
tar zxvf pptp.tar.gz
cd ./pptp/
sudo sh ./pptp/install
cd ..
 • Pentru a configura Clientul PPTP
sudo gedit /usr/share/applications/pptpconfig.desktop
 • Înlocuieşte conţinutul fişierului cu următoarele linii
[Desktop Entry]
Name=PPTP Client
Comment=Configure and start PPTP tunnels (VPN)
Categories=Application;Network
Encoding=UTF-8
Exec=gksudo pptpconfig
Icon=gnome-remote-desktop.png
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
 • Liniile de mai sus schimbă conţinutul implicit al fişierului în trei feluri : aplicaţia se va găsi în Application/categoria Internet , gksudo va face ca aplicaţia să ruleze cu drepturi de root şi am schimbat icon-ul din meniu cu unul mai frumos .
 • Porneşte clientul de la Applications -> Internet -> PPTP Client
 • METODA ALTERNATIVA (dacă foloseşti NetworkManager)
 • Configurează VPN cu Network Manager
sudo apt-get install network-manager-pptp

Trebuie să restarteţi sistemul dupa instalare.

Pentru a seta o VPN click pe icon-ul NetworkManager , apoi VPN Connections->Configure VPN Utilizaţi setările implicite şi asiguraţi-vă că este bifat : Refuse EAP under the Authentication tab. Dacă conexiunea tot nu merge bifaţi şi Require MPPE Encryption din cadrul Compression & Encryption

 • Puteţi găsi un tutorial aici

Cum se configurează WPA pentru Ubuntu/Kubuntu foosind Network-Manager

Ubuntu Dapper poate configura WPA astfel încât să funcţioneze fără alte setari foarte uşor. Va trebui sa instalezi network-manager.

Pentru Ubuntu:

sudo apt-get install network-manager-gnome

Pentru Kubuntu (va instala knetworkmanager):

sudo apt-get install network-manager-kde

Restartaţi.

Utilizatorii Ubuntu ar trebui să vadă indicatorul NetworkManager în zona de notificare Gnome. Utilizatorii Kubuntu probabil vor trebui să ruleze knetworkmanager înainte să vadă NetworkManager în systray.

 • Notă: Dacă primiţi mesajul de eroare "The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot continue." atunci executaţi:
sudo gtk-update-icon-cache -f /usr/share/icons/hicolor

Odată ce Network-Manager este instalat, click pe iconul NM din zona de notificare (în mod implicit în partea de sus dreapta în Ubuntu/Gnome). Alege reţeaua , apoi introdu passphrase. Introdu o parolă pentru keyring, şi gata.

Dacă nu veţi reţeaua, click pe "Create New Wireless Network...", introduce-ţi essid/numele reţelei, alegeţi "WPA Personal" la wireless security.

 • Notă: Dacă aţi instalat Kubuntu iar apoi aţi instalat ubuntu-desktop şi network-manager-gnome, s-ar putea să nu puteţi utiliza network-manager în Gnome. În acest caz va trebui să folosiţi WPA Supplicant şi să edutaţi manual fişierele conf pentru a putea folosi WPA.
 • Notă: Când vă autentificaţi pentru prima dată în Gnome/KDE, aplicaţia keyring vă va cere o parolă. Noile versiuni ale Network-Manager ar trebui să rezolve această situaţie.

Cum se setează o cheie GPG cu Seahorse şi Evolution

apt-get install seahorse
 • Applications > Accessories > Passwords and Encryption Keys
 • Key > Create New Key
 • Selectaţi "PGP Key", şi completaţi datele cerute. Asiguraţi-vă că utilizaţi adresa reală de e-mail.
 • Asteptaţi să se genereze cheia.
 • Acum puteţi efectua click dreapta pe intrarea corespunzătoare cheii creeate şi alege să o exportaţi , sincronizaţi sau publica.
 • Evolution ar trebui să vadă această cheie.
Personal tools
Sponsor