Template:Ubuntu Edgy pl/InneSrodowiskaGraficzne

From

Jump to: navigation, search

Contents

Inne środowiska graficzne

Jak zainstalować KDE

Wpisz w terminalu:

sudo apt-get install kubuntu-desktop
Instalacja wymaga około ~400MB na dysku.
 • System -> Zakończ ->Wyloguj
 • Żeby zalogować się do KDE kliknij na Sesje i wybierz KDE.

Jak zainstalować XFCE

Wpisz w terminalu:

sudo apt-get install xubuntu-desktop
 • System -> Zakończ ->Wyloguj
 • Żeby zalogować się do XFCE kliknij na Sesje i wybierz XFCE.

Jak zainstalować XFCE 4.4 RC2

 • By zainstalować XFCE 4.4 RC2 na świeżo
sudo apt-get install build-essential gcc pkg-config libglib2.0-0 libglib2.0-dev libgtk2.0-0 libgtk2.0-dev \
   libxml2-dev libvte-dev libvte9 libxpm-dev libxpm4 libasound2-dev alsa-base alsa-utils libxml2 \
   libxml-parser-perl libpng12-0 libpng12-dev libice-dev libsm-dev xorg-dev
chmod +x xfce4-4.4RC2-installer.run 
sudo ./xfce4-4.4RC2-installer.run
 • Ostatecznie, by włączyć Xfce, wyloguj się i zaloguj ponownie, wybierając sesję Xfce

Jak zainstalować FluxBox

Tutaj znajdują się Screeny.

Wpisz w terminalu:

sudo apt-get install fluxbox
Ustawienie logowania w GDM

Wpisz w terminalu:

echo "exec startfluxbox" > ~/.xinitrc
Ustawienie dźwięku podczas logowania

Wpisz w terminalu:

sudo apt-get install sox
gedit ~/.fluxbox/startup
 • Znajdź linię:
exec /usr/local/bin/fluxbox
 • Wpisz tę linię:
play /usr/share/sounds/login.wav > /dev/null 2>&1 &

Upiększacze

Jak zainstalować Xgl/Compiz (Nvidia)


Wpisz w terminalu:

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Znajdź tą sekcję:
Section "Module"
	Load	"i2c"
	Load	"bitmap"
	...
	Load	"type1"
	Load	"vbe"
EndSection
 • Zakomentuj linię (jak poniżej)
#	Load	"dri"
#	Load	"GLcore"
 • Upewnij się że glx jest włączony:
	Load	"glx"
 • Znajdź tą sekcję (może sie różnić)
Section "Device"
	Identifier	"NVIDIA Corporation NV34M [GeForce FX Go5200]"
	Driver		"nv"
	BusID		"PCI:1:0:0"
EndSection
 • Zamień na (Identifier i BusID pozostaw bez zmian)
Section "Device"
	...
	Driver		"nvidia"
	...
	Option		"RenderAccel"		"true"
	Option		"AllowGLXWithComposite" "true"
EndSection
 • Znajdź tą sekcję:
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"NVIDIA Corporation NV34M [GeForce FX Go5200]"
	Monitor		"Generic Monitor"
	DefaultDepth	16
 • Upewnij się czy DefaultDepth jest ustawiony na 24:
	DefaultDepth	24
 • Zapisz plik
 • Instalacja Xgl/Compiz

Wpisz w terminalu:

sudo apt-get install compiz xserver-xgl libgl1-mesa xserver-xorg libglitz-glx1 compiz-gnome
sudo cp /etc/gdm/gdm.conf-custom /etc/gdm/gdm.conf-custom-backup
gksudo gedit /etc/gdm/gdm.conf-custom
 • Zastąp cały plik:
# GDM Configuration Customization file.
#
# This file is the appropriate place for specifying your customizations to the
# GDM configuration.  If you run gdmsetup, it will automatically edit this
# file for you and will cause the daemon and any running GDM GUI programs to
# automatically update with the new configuration. Not all configuration
# options are supported by gdmsetup, so to modify some values it may be
# necessary to modify this file directly by hand.
# 
# To hand-edit this file, simply add or modify the key=value combination in
# the appropriate section in the template below. Refer to the comments in the
# gdm.conf file for information about each option. Also refer to the reference
# documentation.
# 
# If you hand edit a GDM configuration file, you should run the following
# command to get the GDM daemon to notice the change. Any running GDM GUI
# programs will also be notified to update with the new configuration.
#
# gdmflexiserver --command="UPDATE_CONFIG <configuration key>"
#
# For example, the "Enable" key in the "[debug]" section would be specified by
# "debug/Enable".
#
# You can also run gdm-restart or gdm-safe-restart to cause GDM to restart and
# re-read the new configuration settings. You can also restart GDM by sending
# a HUP or USR1 signal to the daemon. HUP behaves like gdm-restart and causes
# any user session started by GDM to exit immediately while USR1 behaves like
# gdm-safe-restart and will wait until all users log out before restarting GDM.
# 
# For full reference documentation see the gnome help browser under
# GNOME|System category. You can also find the docs in HTML form on
# http://www.gnome.org/projects/gdm/
# 
# NOTE: Lines that begin with "#" are considered comments.
# 
# Have fun!

[daemon]

[security]

[xdmcp]

[gui]

[greeter]

[chooser]

[debug]

[servers]# Override display 1 to use Xgl
0=Xgl 

[server-Xgl] 
name=Xgl server 
command=/usr/bin/Xgl :0 -fullscreen -ac -accel glx:pbuffer -accel xv:fbo 
flexible=true
 • Tworzenie skryptu który uruchamia Xgl/Compiz po starcie systemu:

Wpisz w terminalu:

gksudo gedit /usr/bin/thefuture
 • Dopisz tą linie do nowego pliku.
#!/bin/bash
gnome-window-decorator & compiz --replace gconf decoration wobbly fade minimize cube rotate zoom scale move resize place switcher &
xmodmap /usr/share/xmodmap/xmodmap.pl
 • Zapisz plik

Wpisz w terminalu:

sudo chmod 755 /usr/bin/thefuture
 • Uruchamianie na tej sesji:

Wpisz w terminalu:

thefuture
 • Automatyczne włączanie Compiz
  • System -> Preferencje -> Sesje
  • Programy startowe -> Dodaj
/usr/bin/thefuture
 • Rozwiązywanie problemów
  • Jeżeli Xgl/Compiz nie działa, lub są jakieś błędy zrestartuj komputer po dodaniu "thefuture" do programów startowych.
  • Jeżeli poruszane okno spowalnia system, uruchom gconf-editor z terminala. Znajdź apps/compiz/general/screen0/options. Wyłącz detect_refresh_rate i ustaw refresh rate na 60. Wszystko powinno teraz działać...
  • Jeżeli używasz niestandardowych ustawień klawiatury (inny język), możesz to zmienić w System/Preferencje/Klawiatura.
  • Możesz także ustawić Super-key na windowsowy klawisz na klawiaturze.
 • Porady
  • Przełączanie okien = Alt + Tab
  • Ustawianie i podgląd wszystkich otwartych okien = F12 włącza/wyłącza; kliknięcie na oknie powiększa je na cały ekran
  • Przełączanie obszarów roboczych w trójwymiarze = Ctrl + Alt + Lewa/Prawa strzałka
  • Przełączanie obszarów roboczych w trójwymiarze z przeniesieniem aktywnego okna = Ctrl + Shift + Alt + Lewa/Prawa strzałka
  • Ręczne sterowanie sześcianem = Ctrl + Alt + lewy przycisk myszy
  • Kontrola przeźroczystości okien = obecnie jedynie w połączeniu z narzędziem "transset"
  • Jednokrotne powiększenie = Winkey + prawy przycisk myszy
  • Ręczne powiększenie = Winkey + kółko myszy (w górę) (Winkey to klawisz pomiędzy lewym Alt i lewym Ctrl)
  • Ręczne pomniejszenie = Winkey + kółko myszy (w dół) (Winkey to klawisz pomiędzy lewym Alt i lewym Ctrl)
  • Przesuwanie okien = Alt + lewy przycisk myszy
  • Przesuwanie okien z automatycznym mocowaniem do krawędzi ekranu i innych okien = Ctrl + Alt + lewy przycisk myszy
  • Zmiana rozmiarów okna = Alt + prawy przycisk myszy

Jak zainstalować Xgl/Beryl (ATI)

(From Beryl Forums)

Na początek upewnij się czy akceleracja 3d jest włączona. Jest wiele sposobów/poradników jak to zrobić, użyj Google jeżeli nie wiesz jak. Jeżeli glxinfo pokazuje direct rendering: yes , to możesz zacząć instalację. Jeżeli nie to xgl i Beryl nie zadziała!

 • Uaktualnij system
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
 • Przygotowanie repozytoriów
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Dodaj ten wpis do /etc/apt/sources.list
deb http://www.beerorkid.com/compiz/ dapper main
deb http://xgl.compiz.info/ dapper main
deb-src http://xgl.compiz.info/ dapper main
 • Ściągnij i importuj klucz gpg
 wget http://www.beerorkid.com/compiz/quinn.key.asc -O - | sudo apt-key add -
 • Uaktualnij listę repozytoriów
sudo apt-get update
 • Zainstaluj potrzebne paczki
sudo apt-get install xserver-xgl libgl1-mesa xserver-xorg libglitz-glx1 beryl beryl-core beryl-manager beryl-plugins beryl-plugins-data beryl-settings emerald emerald-themes
 • Tworzenie pliku startowego dla xgl
sudo gedit /usr/bin/startxgl.sh
 • Wpisz
Xgl -fullscreen :1 -ac -accel glx:pbuffer -accel xv:pbuffer & sleep 2 && DISPLAY=:1 
# Start GNOME
exec gnome-session
 • Nadanie praw wykonania
sudo chmod 755 /usr/bin/startxgl.sh
 • Dodanie sesji xgl do menadżera logowania
sudo gedit /usr/share/xsessions/xgl.desktop
 • Dodaj
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=XGl
Exec=/usr/bin/startxgl.sh
Icon=
Type=Application
 • Dodaj
beryl
emerald

do programów startowych sesji gnome. (Idź do system , preferencje , sesje i wybierz zakładkę programy startowe )

 • Zresetuj komputer
 • W menadżerze logowania możesz teraz wybrać sesję XGL
 • Jeżeli wszystko działa możesz ustawić xgl jako standardowa sesję, pamiętaj że w menadżerze logowania zawsze możesz powrócić do standardowej sesji gnome.

Ważne: glxinfo będzie pokazywało, że direct rendering nie działa, to normalne kiedy xgl jest włączony, więc nie przejmuj się tym.

Jak zainstalować Beryl/AIGLX (Nvidia)

(From Ubuntu Forums)

 • Uaktualnianie systemu
Install your *ubuntu-desktop metapackage specific to your DE, e.g. sudo apt-get install ubuntu-desktop
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
 • Edycja listy repozytoriów
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Dodaj na końcu pliku:
deb http://ubuntu.beryl-project.org edgy main

(Jeżeli potrzebujesz 64bitowej wersji beryl dodaj tą linię)

deb http://ubuntu.lupine.me.uk/ edgy main-amd64
 • Dodaj klucz
wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add -
 • Wpisz w terminalu
sudo apt-get update
 • Instalacja beryla
sudo apt-get install beryl-core beryl-plugins beryl-plugins-data emerald beryl-settings beryl-manager beryl beryl-dev emerald-themes
 • Stwórz kopię xorg.conf
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • W pliku xorg.conf w sekcji "Screen" dodaj:
# Enable 32-bit ARGB GLX Visuals
  Option "AddARGBGLXVisuals" "True"

# If you are using an older version of compiz that
# does not support rendering into the Composite
# Overlay Window, you will need to disable clipping
# of GLX rendering to the X Root window with this
# option, or you will get a blank screen after
# starting compiz:
  Option "DisableGLXRootClipping" "True"
 • W pliku xorg.conf w sekcji "Device" dodaj:
Option     "TripleBuffer" "true"
 • Zresetuj X poprzez ctrl+alt+backspace
 • Włącz beryl
beryl-manager

Jak zainstalować Beryl/AIGLX (Intel i915)

Jeśli to nie działa, sprawdź czy masz włączone direct rendering, wpisując w Terminalu:

glxinfo | grep direct

Powinieneś otrzymać:

direct rendering: Yes

Jeśli otrzymałeś No, sprawdź czu masz załadowany menadżer direct rendering:

lsmod|grep 915

Powinieneś otrzymać:

i915  21632 3
drm  74644 4 i915
tsdev  9152 0

Jeśli pokazuje się tylko linijka tsdev, wtedy możesz przekonfigurować xorg.conf na sterownik i810, zrestartować, potem w Terminalu CTRL-ALT-F1 i z powrotem skonfigurować xorg.conf by używał i910. Mi to pomogło.

Jak zainstalować compiz-freedesktop bez XGL / AIGLX używając najnowszych sterowników beta Nvidia

 • Upewnij się, że wszystkie paczki są w najaktualniejszych wersjach:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
 • Dodaj repozytoria
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Dodaj następujące linijki na końcu pliku, by mieć repozytorium EE w wersji stable:
## compiz-freedesktop stable
deb http://gandalfn.club.fr/ubuntu edgy stable
 • Jeśli chcesz mieć repozytoria w wersji dev, to na końcu pliku dodaj:
## compiz-freedesktop dev
deb http://gandalfn.club.fr/ubuntu edgy stable dev

Uwaga do repozytoriów compiz-freedesktop git: paczki te są uznawane za ekspermymentalne i niestabilne z natury

 • Jeśli chcesz mieć repozytoria w wersji git, to na końcu pliku dodaj:
## compiz-freedesktop git
deb http://gandalfn.club.fr/ubuntu edgy stable dev git
 • Dodaj klucz GPG:
gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 0x483170E9 ; \
gpg --export -a 0x483170E9 | sudo apt-key add -
 • Zapisz plik i uaktualnij repozytoria:
sudo apt-get update
 • Zainstaluj compiz-freedesktop
sudo apt-­get install compiz-­freedesktop compiz­-freedesktop-­extra compiz­ freedesktop-­gnome gnome-­compiz-­manager gnome-­compiz­-manager-­extra
 • Zrób kopię zapasową xorg.conf
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Znajdź tę sekcję:
Section "Screen"
  Identifier   "Default Screen"
  Device     "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
  Monitor    "Generic Monitor"
  DefaultDepth  16
 • Upewnij się, że DefaultDepth jest ustawione na 24 (jeśli wcześniej takie nie było)
  DefaultDepth  24
 • Włącz 32-bitowe ARGB GLX Visuals
  Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
 • Zapisz plik
 • Zrestartuj X przez Ctrl+Alt+Backspace
 • Zaloguj się
 • Naciśnij Alt-F2 by otworzyć okno Uruchom program i wpisz następujący tekst:
compiz­-tray-­icon
 • Kliknij Uruchom... by wykonać polecenie
 • Zlokalizuj compiz-tray-icon w panelu systemowym, która zazwyczaj znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję GL Desktop
 • By dostosować ustawienia, Zlokalizuj compiz-tray-icon w panelu systemowym, która zazwyczaj znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Preferences

Jak zainstalować alternatywny boot splash screen

Wpisz w terminalu:

wget -c http://www.users.on.net/~stubby/usplash-minimalistic_0.1.deb
sudo dpkg -i usplash-minimalistic_0.1.deb
sudo update-alternatives --config usplash-artwork.so
 • Wybierz (/usr/local/lib/usplash/minimalastic.so) poprzez podanie numeru. Jeżeli chciałbyś kiedykolwiek powrócić do standardowej wersji użyj (/usr/lib/usplash/usplash-default.so)
Personal tools
Sponsor
  System76