Ubuntu Intrepid se

From

Revision as of 15:49, 2 April 2009 by Perspectoff (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ubuntuguide översatts till svenska av Google

Om endast en del av sidan är översatt klickar du på Uppdatera (Refresh) att översätta mer.


Image:Ubuntuguide_logo.png


Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex)

Ubuntu Intrepid Ibex, uppföljaren till Hardy Heron blev tillgängligt den 30 oktober 2008. Hjälp gärna till att förbättra denna guide, såväl språkligt som innehållsmässigt.

Guiden började skrivas av Michael Favia (Austin, TX USA) och följande har bidragit med stora delar:

1. Mustakimnajib (Melaka, Malaysia)

Översättningen har gjorts av Martin Bagge (brother@bsnet.se).

Jag började översätta den engelska varianten av den här sidan men kom fram till att innehållet i många fall var helt irrelevant eller bara handlade om onödiga saker så jag slutade. Mitt tips är istället att ni spanar in http://ubuntu-se.org/wiki/Guider/Ubuntu1step för en bra guide.

Personal tools