Ubuntu:Saucy no

From

Jump to: navigation, search

Ubuntuguide oversatt til norsk av Google

Hvis bare en del av siden er oversatt, klikk Reload (Oppdater)-knappen for å gjøre mer av det.

Personal tools
Sponsor
Going Tribal