Ubuntu:Saucy ee

From

Jump to: navigation, search

Ubuntuguide tõlgitud eesti keelde Google

Kui ainult osa leheküljest on tõlgitud käsku reload (Värskenda) tõlkida rohkem sellest.

Personal tools
Sponsor