Ubuntu:Lucid al

From

Revision as of 18:52, 18 January 2010 by Perspectoff (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ubuntuguide përkthyer në Shqip nga Google

Në qoftë se vetëm një pjesë të faqes është e përkthyer, kliko Ringarko (Rifresko) të përkthyer e më shumë atë.

Kubuntu?
Duke përdorur KDE-bazuar Kubuntu?
Go to your korrekte udhëzues
Vendosja Kërkesat
Ju mund të zhvillohet në kërkesat tuaja
kërkesat e seksionit të udhëzojë.

Image:Ubuntuguide_logo.png

Ubuntu 10.04 (LucidLynx)

Ky udhëzues u nisur nga Chua Wen Kiat (Kuala Lumpur, Malajzi) dhe tani është mbajtur nga Linux Qendra e Universitetit të Letoni.

Për të redaktuar faqe ju duhet të regjistroheni.

Prezantimi

Rreth (Lucid Lynx)

Personal tools
Sponsor
LinuCity