Ubuntu:Karmic sr

From

Revision as of 21:26, 26 April 2010 by Vlajkoral (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Uvod

 • 29-tog Aprila 2010, izdat je Ubuntu 10.04.
 • Kodnog imena "Lucid Lynx", naslednik je verzije Karmic Koala (9.10) (Karmic+1).
 • Ubuntu 10.04 je LTS ( t.j. izdanje sa dugom podrškom - Long Term Support). Biće podržan sa bezbednosnim zakrpama do Aprila 2013 za desktop verziju i do Aprila 2015 za server verziju.

Opšte

Opšte

 • Ovo je originalni "Ubuntuguide". Slobodni ste da kopirate ovaj vodič, ali ne da ga prodajete u celosti ili bilo koji njegov deo. Autorska prava imena "Ubuntuguide" vezana su isključivo za ovaj web sajtom. Ovaj vodič nije ni prodavan ni distribuiran na bilo kom drugom medijumu. Kopije koje se prodaju ili se slično zovu nisu ni podržane niti mogu biti sankcionisane od strane ovog uputstva. "Ubuntuguide" nije povezan sa "Canonical Ltd", niti sa bilo kojim komercijalnim kompanijama.
 • Ubuntu omogućava korisniku da izvrši svakodnevne poslove ili iz GUI-ija Grafički korisnički interfeJs (GUI) ili putem tekstualnog unosa komandi org / viki / Komandno-line_interface interfeJs komandne liniJe (CLI). U Ubuntu-u, interfejs komandne linije se naziva terminal, a nalazi se u: Applications -> Accesories -> Terminal.
Tekst unutar sivog okvira kao što je ovaj treba staviti u komandnu liniju terminala.
 • Mnoge promene na operativnom sistemu mogu se obaviti samo ako ste korisnik sa posebnim "privilegijama". 'Sudo' daje običnom korisniku Administratorske povlastice privremeno (tj. prilikom instalacije programa ili prilikom vršenja izmena na OS-u). Primer:
sudo bash
 • 'gksudo' bi trebao biti korišten umesto 'sudo'-a prilikom otvaranja Grafičkih Aplikacija kroz "Run Command" okvir za dijalog. Primer:
gksudo gedit / etc / apt / sources.list
 • "man" komanda se može koristiti za traženje pomoći za komande. Na primer, "man sudo", prikazaće man stranicu za "sudo" komandu:
man sudo
 • Dok su "apt-get" i "aptitude" su brzi načini instaliranja programa / paketa, možete koristiti i Synaptic, GUI metod za instaliranje programa / paketa. Većina (ali ne svi) programi / paketi koji su dostupni preko komande "apt-get install" će takođe biti dostupni sa "Synaptic Package Manager"-om. U ovom priručniku, kad vidite
sudo apt-get installpaket

možete tražitipaketu Synaptic i instalirati ga preko Synaptic-a.

 • Mnoga uputstva koristite uređivač teksta "nano" (koji je univerzalno dostupan u GNU/Linux-u). Međutim u Ubuntu-u, često je lakše koristiti uređivač teksta "gedit".
 • "Applications" znači klik na dugme u donjem levom (ili gornjem levom) uglu, srodno je dugmetu Start u OS Microsoft Windows.
 • Ako koristite 64-bitnu verziju, zameniti sve "i386" sa "amd64"

Ostali resursi

 • Ubuntu Forum ima veliku zajednicu kod koje je moguće pronaći dosta rešenja za probleme u radu sa Ubuntu-om.

Ubuntu resursi

Gnome Projekat

 • Gnome je podrazumevano okruženje u Ubuntu-u.

Ubuntu snimci ekrana i skrinkasti

Resursi za nove aplikacije

Ostali *buntu vodiči i uputstva

Instalranje Ubuntu-a

Upozorenje: Instaler Ubuntu Desktop izdanja ne dozvoljava više izmenjenu instalaciju GRUB-a, i sada koristi GRUB2 (koji dozvoljava samo male izmene). NEMOJTE KORISTITI 10.04 Desktop izdanje ako koristite "boot" partciju, više OS-ma (više od 2), ili "chainload bootloaders". Instaler Ubuntu-a će prepisati vaš MBR i kasnije ćete biti primorani da ga ponovo pravitet. This is a serious flaw in Karmic Koala. Use the Ubuntu Server edition instead (and then later add the ubuntu-desktop). To je ozbiljan propust u 10.04. Umesto toga, koristite Ubuntu server izdanje (a kasnije dodajte ubuntu-desktop).

Hardverske zahtevnosti

Ubuntu 10.04 radiće i sa 384 MB RAM-a. (Za instalaciju zahteva minimum 256 MB RAM-a, dok sa alternativni instalacioni program može pokrenuti korišćenjem samo 192 MB RAM-a). netbukovi mogu takođe koristiti Ubuntu 10.04.

Instalacija zauzima 3-4 GB prostora na hard disku, a 8-10 GB će biti potrebno za udobniji rad.

Ako imate stariji računar sa manje memorije od navedenoga, uzmite u obzir Xubuntu (ako imate između 256 MB i 512 MB RAM) i PuppyLinux ili DSL (ako imate manje od 256 MB RAM-a).

Sveža instalacija

Preuzmite naJnoviJe ISO slike sa Ubuntu 9.10. Vidite ovo uputstvo za narezivanje na CD i Pokrenite živi CD da pokrenete instalaciju.

Personal tools
Sponsor