Ubuntu:Edgy RO/OtherDesktopEnvironments

From

< Ubuntu:Edgy RO
Revision as of 13:56, 8 August 2007 by ThunderM (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Alte medii Desktop

Cum se instalează KDE

sudo apt-get install kubuntu-desktop
Notă: Aceasta instalare necesita ~400MB de spatiu pe disc
 • System -> Quit -> Log Out
 • Pentru a începe o sesiune KDE click pe Sessions şi alege KDE

Cum se instalează Gnome

 sudo apt-get install ubuntu-desktop
 • System -> Quit -> Log Out
 • Pentru a începe o sesiune Gnome click pe Sessions şi alege Gnome

Cum se instalează XFCE

sudo apt-get install xubuntu-desktop
 • System -> Log Out -> Log Out
 • Pentru a începe o sesiune XFCE click pe Sessions şi alege XFCE

Cum se instalează XFCE 4.4

sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Adaugaţi următorele linii la sfârşitul fişierului
deb http://ubuntu.tolero.org/ edgy xfce-4-4-0
deb-src http://ubuntu.tolero.org/ edgy xfce-4-4-0 Add a repository listed on the xfce 4.4.0 packages for ubuntu edgy page.
 • Salvează şi închide fişierul editat
sudo aptitude update
sudo aptitude install xubuntu-desktop
 • De asemenea vă recomand să instalaţi şi thunar-volman, unealta pentru montarea automata a mediilor amovibile
sudo aptitude install thunar-volman

Cum se instalează XFCE 4.4 RC2

Aceasta este o versiune de test si deci poate cauza numeroase probleme. Continuati pe proprie raspundere

 • Pentru a instala Xfce 4.4 RC2 pe o instalare proaspătă Edgy Eft:
sudo apt-get install build-essential gcc pkg-config libglib2.0-0 libglib2.0-dev libgtk2.0-0 libgtk2.0-dev \
   libxml2-dev libvte-dev libvte9 libxpm-dev libxpm4 libasound2-dev alsa-base alsa-utils libxml2 \
   libxml-parser-perl libpng12-0 libpng12-dev libice-dev libsm-dev xorg-dev
chmod +x xfce4-4.4RC2-installer.run 
sudo ./xfce4-4.4RC2-installer.run
 • Pentru a începe o sesiune XFCE click pe Sessions şi alege XFCE
 • Dacă la startup lipseşte mouse-ul rulaţi:
sudo cp /usr/lib/xfce4/splash/engines/libxubuntu.so /usr/local/lib/xfce4/splash/engines/

Cum se instalează FluxBox

Puteţi vedea şi unele capturi de ecran. Fluxbox este un Window Manager minimalistic foarte popular.

sudo apt-get install fluxbox
Pentru a-l porni la logarea prin GDM
echo "exec startfluxbox" > ~/.xinitrc
Pentru a reda sunetul de la pornire
sudo apt-get install sox
gedit ~/.fluxbox/startup
 • Găseşte această linie:
exec /usr/local/bin/fluxbox
 • Adaugă undeva deasupra ei linia următoare:
play /usr/share/sounds/login.wav > /dev/null 2>&1 &
Personal tools
Sponsor
LinuCity