Kubuntu:Raring no

From

Revision as of 17:57, 11 April 2013 by Perspectoff (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kubuntuguide oversatt til norsk av Google

Hvis bare en del av siden er oversatt, klikk Reload (Oppdater)-knappen for å gjøre mer av det.

Personal tools
Sponsor
     Asus X200CA